A-skat og AM-bidrag

Opdateret 24/2 2021

Folketinget har vedtaget, at alle typer af virksomheder kan udskyde betaling af A-skat og AM-bidrag for januar, februar og marts. Rent teknisk vil der være tale om et rentefrit lån svarende til virksomhedens indbetaling af A-skat og AM-bidrag i årets første tre måneder.

Udskydelsen for januar vil skulle tilbagebetales 1. februar 2022, mens udskydelserne for februar og marts vil skulle tilbagebetales henholdsvis 1. april og 1. juni 2022.  

Samtidig er det blevet vedtaget at den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder. Afhængig af virksomhedens størrelse, vil de udskudte beløb skulle betales i september eller oktober. 

Der vil være begrænsninger for virksomheder under konkursbehandling, rekonstruktion og lignende

 +45 33 31 45 55 ||  jura@abdk.dk

Telefontider

Juridisk hjælp er forbeholdt medlemmer
af AutoBranchen Danmark.

Mandag-torsdag: kl. 08:30-16:30
Fredag: kl. 08:30-16:00

Læs mere i vores tema-univers >

AutoBranchen Danmark opdaterer løbende tema-universet med regler og vejledninger relevant for alle i den danske autobranche.