fbpx

Ankenævn for biler

Ankenævn for biler2019-11-06T16:31:55+02:00

Ankenævn for Biler er branchens eget ankenævn og er oprettet af brancheorganisationerne: Bilbranchen DI, DBR (Dansk Bilbrancheråd) og AutoBranchen Danmark, samt af forbrugerorganisationen FDM. Ankenævnet er et internetbaseret ankenævn, hvor klagerne bliver behandlet i et automatiseret klagesystem på hjemmesiden www.bilklage.dk

Hvilke sager behandles?2019-10-03T15:55:36+02:00

Ankenævnet behandler forbrugerklager i forbindelse med køb af en bil til mere end 10.000 kr. og værkstedsregninger på mere end 1.500 kr.

Hvem sidder i nævnet?2019-10-03T15:08:41+02:00

Ankenævnet består af en nævnsformand, som er dommer, samt en repræsentant fra en af brancheforeningerne, og en repræsentant fra FDM. Der sidder dermed faglige og juridiske repræsentanter fra AutoBranchen Danmark ved bordet, når en sag skal afgøres.

Det primære formål er at finde en forligsmæssig løsning af sagen og det er ankenævnets sekretariat, der tager sig af den del. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af nævnet.

Hvordan hjælpes du som medlem?2019-10-03T15:10:15+02:00

AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling kan være behjælpelig og gennem hele sagen komme med råd og vejledning, herunder give en vurdering af sagen og anbefalinger vedrørende evt. forligsløsninger mv.

Sager koster mindre som medlem2019-10-03T15:13:07+02:00

Hvis der indgås forlig med klageren, inden en sagkyndigerklæring er indhentet af sekretariatet, skal der ikke betales noget beløb for behandlingen af sagen.

Hvis sagen forliges, efter sagkyndigerklæringen er indhentet af sekretariatet, eller hvis sagen går til nævnsbehandling og klageren får medhold i sin klage, skal der derimod betales et beløb for behandlingen af sagen samt beløbet som fastslås i afgørelsen.

Som medlem hos AutoBranchen Danmark er sagsomkostningerne mindre:

  • 4.000 kr. ekskl. moms, hvis sagen forliges efter indhentelse af sagkyndigerklæring
  • 10.000 kr. ekskl. moms, hvis klageren får medhold i sin klage. Hertil kommer de faktiske omkostninger til indhentelse af nødvendige sagkyndigerklæringer (dog maksimum 6.000 kr. ekskl. moms)

En virksomhed, der ikke er medlem af en af ankenævnets brancheorganisationer (AutoBranchen Danmark, CAD og Bilbranchen) skal betale mere i sagsomkostninger:

  • 6.000 kr. ekskl. moms, hvis sagen forliges efter indhentelse af sagkyndigerklæring
  • 19.000 kr. ekskl. moms, hvis klageren får medhold i sin klage. Hertil kommer de faktiske omkostninger til indhentelse af nødvendige sagkyndigerklæringer (dog minimum 1.500 kr. ekskl. moms og maksimum 8.000 kr. ekskl. moms)

Vidste du, at …

Det er vigtigt, at en medindklaget virksomhed også kommenterer på klagesagen, da den medindklagede virksomhed kan blive pålagt at betale et beløb til klageren samt sagsomkostninger?

Behandlingen ved nævnet ikke udelukker muligheden for efterfølgende domstolsprøvelse?

En forbruger til enhver tid kan tilbagekalde klagen, hvorefter sagen afsluttes?