Sagsforløb i Ankenævn for biler

Sådan foregår et sagsforløb i Ankenævn for biler2022-08-10T10:16:57+02:00
Sådan forløber en sag i ankenævnet2020-07-08T14:39:57+02:00

En forbruger klager til nævnet over jer, som forhandler eller værksted, og I skal besvare klagen på www.bilklage.dk, hvor al sagsbehandling foregår.

Når I har svaret, har klageren to valgmuligheder:

  • At kontakte jer for at forlige sagen, hvorefter sagens afsluttes. Hvis dette ikke sker, vil sagen gå videre til sekretariatet i Ankenævn for Biler, som vil beslutte, om Ankenævnet kan afgøre sagen.
  • At få sekretariatet til at vurdere sagen, herunder: muligheder for forlig, om sagen mangler oplysninger, eller om der skal indhentes en erklæring fra en sagkyndig, hvis konflikten fx vedrører et teknisk element.
Derfor skal I altid besvare en kundeklage2020-07-08T14:41:34+02:00

I vil fra Ankenævnet modtage en mail med et link, som I skal bruge til at besvare klagen. Denne mail vil I få hver gang klageren sender en besked via bilklage.dk, og mailen indeholder også en svarfrist.

I kan også logge på www.bilklage.dk og besvare klagen derfra.

Det er meget vigtigt, at I sender jeres svar inden fristens udløb.

  • Hvis I ikke svarer, vil nævnet træffe afgørelse i sagen ud fra de oplysninger, som klageren har givet. I risikerer derfor at tabe sagen, da Ankenævnet kan opfatte jeres manglende svar, som om I er enige med kunden.
  • Kun det materiale, der uploades på www.bilklage.dk, bliver inddraget i nævnets vurdering af sagen.
  • Der er mulighed for at indgå et forlig i sagen, så I sparer sagsomkostninger på 10.000 kr. (ekskl. moms), som I skal betale, hvis I taber sagen. Dette skal dog ske, inden der er foretaget syn og skøn.
Når ankenævnet har truffet afgørelse2020-01-17T12:43:27+01:00

Hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold, har I en frist på 30 dage til at følge afgørelsen. Dertil skal I være opmærksom på:

  • Hvis I ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal I meddele dette skriftligt til nævnets sekretariat inden fristens udløb
  • Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år, medmindre en af parterne indleder en retssag.
  • Hvis I ikke vil efterleve afgørelsen, men ikke har meddelt sekretariatet, at afgørelsen ikke vil blive fulgt eller har anmodet om at få sagen genoptaget, kan afgørelsen gennemtvinges i fogedretten. Afgørelsen vil også offentliggøres på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år.
  • Hos AutoBranchen Danmark forventer vi, at vores medlemmer efterlever Ankenævnets afgørelse, hvis ikke sagen prøves ved domstolene. Hvis sagen ikke efterleves eller prøves ved domstolene, så træffer vores bestyrelse beslutning om, hvorvidt virksomheden kan bevare sit medlemskab af AutoBranchen Danmark.

Hvornår kan en sag genoptages?

Efter en afgørelse er truffet, kan man som part anmode Ankenævnet om at genoptage sagen, hvis der er tale om ganske særlige omstændigheder. En sag kan ikke genoptages blot fordi dokumenter, som var tilgængelige på tidspunktet for sagens begyndelse, ikke er uploadet grundet forglemmelse.

Brug for hjælp til et andet juridisk område?

Her søger du efter et emne ⬇

Prøv: fortrydelsesret, annoncer, formularer eller lignende … 

Eller går til oversigt over alle emner ⬇

Alle vores juridiske ekspertområder oplistet … 

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark

Go to Top