landingpage_banner_750x150px_sept_2016_videncenter_ks2000

KS 2000 Miljøstyring

KS 2000 Miljøstyring er et miljøledelsessystem udviklet til miljøstyring på små og mellemstore værksteder. Systemet er tilpasset branchens eksisterende kvalitetsstyringssystem KS 2000, og omfatter miljø-, energi- og arbejdsmiljøforhold.

KS 2000 Miljøstyring kan indføres separat eller integreret med kvalitetsstyringssystemet. Det er udviklet, så det kan indføres på alle virksomhedstyper.

Hvad er miljøstyring?

Miljøstyring er at have styr på, hvad der kommer ind og ud af værkstedet, hvordan det belaster miljøet, samt hvad man kan og vil gøre ved det.

Værksteder, der arbejder efter og er certificeret ud fra systemet, er bl.a. forpligtet til årligt at opstille miljøhandlingsplaner, miljømål og udarbejde miljøredegørelser. Medlemsvirksomhedernes miljøredegørelser er offentligt tilgængelige og kan rekvireres via AutoBranchens VidenCenter eller hos det enkelte medlem.

Hvorfor indføre miljøstyring?

Miljøstyring på dit værksted gør en stor forskel. Det betyder blandt andet, at dit værksted:

• Belaster miljøet mindre
• Skaber et bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær
• Får et bedre samarbejde med miljømyndighederne
• Skaber sig et bedre overblik over produktionsforholdene
• Vil opleve lavere produktionsomkostninger og en besparelse på materialer, energi, vand, affaldsbortskaffelse mv.
• Fremstår som et miljøbevidst værksted og derved opnår en positiv effekt hos kunder, naboer og myndigheder.

Miljøstyring i praksis

Grundlæggende handler miljøstyring om at have nogle faste rutiner i forbindelse med værkstedets miljø- og arbejdsmiljøforhold. Rutinerne gennemgås mindst én gang om året. Værkstedet opnår derved en løbende forbedring af miljøforholdene.

KS 2000 Miljøstyring indeholder syv overordnede rutiner:

• Fastlæggelse af miljøpolitik
• Organisation af miljøarbejdet
• Kortlægning af miljø-, energi- og arbejdsmiljøforhold
• Vurdering af miljøforbedringer
• Vedtagelse af mål og handlingsplan
• Evaluering af miljøstyringssystemet
• Udarbejdelse af miljøredegørelse

Vedhæftning: KS 2000 Miljøcertificerede værksteder