landingpage_banner_750x150px_sept_2016_miljoe4_farve

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø giver glade og tilfredse medarbejdere og mindre sygefravær, hvilket gerne skulle komme kunderne til gode og i sidste ende give bedre bundlinje. Derfor er der al mulig grund til at sikre sine medarbejdere gode rammer.

AutoBranchens VidenCenter kan hjælpe dig med at få et bedre arbejdsmiljø ved at se på:

 • Arbejdsstedets indretning
  Måling af støj, akustik og ventilation samt rådgivning herom, belysningsforslag, velfærdsforanstaltninger og værkstedsindretning.
 • Tekniske hjælpemidler og lovpligtige eftersyn
  Kontrol af åndemiddelluft ved kompressor, rådgivning om autoløftere og maskiner i øvrigt.
 • Stoffer og materialer
  Kodenummerbekendtgørelsen, kræftbekendtgørelsen (styrenvejledning, bly- og zinkchromat), grænseværdier, epoxyharpikser og isocyanater, udarbejdelse af brugsanvisninger og tekniske datablade (papir og elektronisk), substitution. Oversigt over virksomhedens kemi.
 • Arbejdets udførelse
  Personlige værnemidler, skiltning, sandblæsning, trykluft som åndemiddelluft, arbejdspladsvurdering (APV) og ATEX-APV/eksplosionssikringsdokument inkl. zoneklassificering (praktisk gennemførsel og valg af metode).
 • Sikkerheds- og sundhedsarbejde
  Arbejdsmiljøorganisation (AMO), årlige arbejdsmiljødrøftelser, fremføring til arbejdsmiljøcertifikat.
 • Efteruddannelse
  Styreninformation, kemi på arbejdspladsen, arbejdspladsvurderinger (APV) og sikkerhed på arbejdspladserne.