Bilsælgertrainee2020-11-30T13:39:31+01:00

Har du en mekaniker, der skal over i salgsafdelingen?

Eller en ansat fra en helt anden branche? Så er det her traineesforløb måske noget.

Siden 2012 har AutoBranchen Danmark i samarbejde med Business College Syd, Mommark og andre fra branchen gennemført en til to bilsælgerhold årligt. Uddan­nelsesforløbet skal hjælpe branchen med at rekrut­tere, omskole og uddanne interne og nye medarbej­dere. Det er ikke afgørende, om deltageren har flere års erfaring med bilsalg, eller blot har været ansat i 1-2 måneder – Det handler om motivation.

Det branchegodkendte uddannelsesforløb giver mulig­hed for lønrefusion. Derfor kan traineen reelt deltage i uddannelsesforløbet for et meget beskedent beløb.

Udgangspunkt i din virksomhed2019-10-16T12:21:28+02:00

Uddannelsesforløbet baserer sig på et tæt samarbejde mellem deltageren, din virksomhed og skolen. På sko­len inddrager deltagerne sin forretnings daglige udfor­dringer i løsningen af projekter og opgaver. Deltageren bliver undervist af brancheerfarne undervisere og får desuden besøg af gæsteundervisere og oplægsholde­re fra branchen, der tilfører uddannelsesforløbet spe­cialiseret viden om aktuelle emner og problemstillinger.

Netværk i fokus2019-10-16T12:22:47+02:00

I løbet af uddannelsesforløbets moduler bor deltageren på skolen og får dermed de bedste forudsætninger for at opbygge et stærkt netværk med de andre trainees. Der er ofte aftenaktiviteter, som giver mulighed for at fortsætte de faglige erfaringsudvekslinger i en social sammenhæng.

Uddannelsesforløbet2019-10-16T12:24:03+02:00

Uddannelsesforløbet består af en række moduler af fire-fem dages varighed og strækker sig over 12-13 måneder. Traineen afslutter forløbet med en selvvalgt salgspsykologisk-opgave, som skal forsvares ved en mundtlig eksamen. Bestået eksamen udløser 10 ECTS-point, og deltageren er således klar til videreud­dannelse på akademi-niveau.

Deltageren lærer bl.a. om:

  • Personligt salg og teknikker
  • Personprofiler og DISC
  • Telefonsalg og CRM
  • Leasing og finansiering
  • Lovgivning og økonomi
  • Markedsføring og handleplan
  • Spacemanagement og nøgletal
  • Salgspsykologi

Uddannelsesforløbet er tænkt som et sammenhængen­de forløb inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelagte undervisning. Forløbet består af en række individuelle AMU-fag samt en separat AU-eksamen, som man kan tilmelde sig som privatist. Forløbet og sammenstyknin­gen af fag er ikke en obligatorisk eller lovbestemt pak­keløsning.

Go to Top