Leder til juridisk afdeling i AutoBranchen Danmark

AutoBranchen Danmark har de senere år undergået en stor forandring, hvor vores fokus er at skabe størst mulig relevans for medlemmerne. Vores nye chef skal have interesse for strategi og udvikling, herunder udvikling af juridisk afdeling, så vi står skarpest muligt med vores tilbud til medlemmerne.

Brancheorganisation i udvikling

Med reference til den administrerende direktør bliver du leder for den juridiske afdeling i AutoBranchen Danmark, som ud over lederen, består af to medarbejdere og en student. Der vil desuden være et fagligt fællesskab med Autobranchens Arbejdsgiverforening under Dansk Erhverv.

Autobranchen Danmark har de senere år gennemgået en stor forandring, hvor vores fokus er at skabe størst mulig relevans for medlemmerne. Vores nye leder skal være stærkt fagligt funderet på det juridiske område og have interesse for at udvikle afdelingens ydelser, så vi står skarpest muligt med vores tilbud til medlemmerne.

Juridisk afdeling løser mange forskellige og spændende sager for medlemmerne og for organisationen selv. Det er dit ansvar at sikre, at I løbende udvikler og strømliner de juridiske ydelser, så medlemmerne oplever en stærk og relevant støtte i hverdagen. Derudover vil du deltage i diverse myndighedsudvalg og have den løbende dialog med dem.

Da mange af de juridiske sager hænger sammen med vores politiske arbejde, har afdelingen et tæt samarbejde med vores politiske medarbejder om at tilrettelægge arbejdet, hvor der er fælles snitflader.

Der er også et tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen for at formidle juridisk stof til organisationens medlemmer på en let forståelig måde.

Faglig dygtig jurist

Du er jurist eller advokat og har solid erfaring med rådgivning og sagsbehandling. Rådgivningen til medlemmerne spænder bredt, men har hovedvægt på købe- og forbrugerret samt skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, herunder moms.

Det bliver din opgave at tilrettelægge og koordinere opgaverne i afdelingen, sparre med og yde faglig støtte til medarbejderne og til resten af ledergruppen i juridiske spørgsmål. Du vil selv skulle deltage i sagsbehandling og rådgivning. Du trives med en uforudsigelig hverdag i en branche, hvor ny lovgivning har stor betydning for den rådgivning, der skal tilbydes brancheorganisationens interessenter.

Du er udadvendt, positiv og trives med en stor kontaktflade, og så er du god til at formidle svært juridisk stof på en forståelig måde. Du begår dig lige godt i formelle som uformelle relationer og er ambitiøs, og du sætter samarbejde højt, men er samtidig god til at skære igennem.

Indflydelse på en aktiv og engageret organisation

Du får stor indflydelse på udviklingen i organisationen og kommer til at arbejde tæt sammen med et dedikeret ledelsesteam. Din hverdag bliver afvekslende. Du får en stor kontaktflade og vil opleve et aktivt og levende miljø, som skal operere i en virkelighed, hvor ændret lovgivning har stor betydning.

Det er vigtigt, du ser det som en naturlig del af arbejdet at køre på medlemsbesøg, da vi lægger stor vægt på både at hjælpe medlemmerne over telefonen og på medlemsbesøg.

Ansøgning og cv

Send din ansøgning og CV snarest til Camilla Hjorth ch@abdk.dk. Du er velkommen til at kontakte adm. direktør Gitte Seeberg gs@abdk.dk for nærmere information om stillingen. Vi behandler og vurderer ansøgningerne løbende, indtil vi har fundet den rette kandidat. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Kort om AutoBranchen Danmark
AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation med ca. 1.200 medlemmer, som repræsenterer nyvognsforhandlere, brugtvognsforhandlere, værksteder og autolakerere. Vi er en interesseorganisation, som varetager vores medlemmers interesser over for politikere og myndigheder.

I organisationen er vi 20 medarbejdere, som dagligt leverer juridisk rådgivning og en lang række andre medlemsydelser. Vores kontor ligger centralt i København i fantastiske omgivelser på Langebrogade.