Chef for Juridisk afdeling i AutoBranchen Danmark

AutoBranchen Danmark har de senere år undergået en stor forandring, hvor vores fokus er at skabe størst mulig relevans for medlemmerne. Vores nye chef skal have interesse for strategi og udvikling, herunder udvikling af juridisk afdeling, så vi står skarpest muligt med vores tilbud til medlemmerne.

Brancheorganisation i udvikling

Med reference til den administrerende direktør – og i tæt samarbejde med resten af ledergruppen – bliver du ansvarlig for ledelsen af den juridiske afdeling i AutoBranchen Danmark, som består af chefen, to medarbejdere og en student. Der vil desuden være et fagligt fællesskab med Autobranchens Arbejdsgiverforening under Dansk Erhverv.

Autobranchen Danmark har de senere år undergået en stor forandring, hvor vores fokus er at skabe størst mulig relevans for medlemmerne. Vores nye chef skal have interesse for strategi og udvikling, herunder udvikling af juridisk afdeling, så vi står skarpest muligt med vores tilbud til medlemmerne.

Juridisk afdeling løser mange forskellige og spændende sager for medlemmerne og for organisation selv. Det er dit ansvar at sikre, at I løbende udvikler og strømliner de juridiske ydelser, så medlemmerne oplever en stærk og relevant støtte i hverdagen. Derudover vil du deltage i diverse myndighedsudvalg og have den løbende dialog med dem.

Da mange af de juridiske sager hænger sammen med vores politiske arbejde, har afdelingen et tæt samarbejde med vores politiske medarbejder om at tilrettelægge arbejdet, hvor der er fælles snitflader.

Der er også et tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen for at formidle juridisk stof til organisationens medlemmer på en let forståelig måde.

Erfaren jurist

Du er jurist eller advokat og har solid erfaring med rådgivning og sagsbehandling. Det er en fordel, hvis du har været leder eller teamleder. Rådgivningen til medlemmerne spænder bredt, men har hovedvægt på købe- og forbrugerret samt skatte- og afgiftsretlige problemstillinger, herunder moms. Juridiske problemstillinger inden for digitalisering, software og batterier på elbiler vil fylde meget fremover. Det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med, eller interesse for, det digitale område.

Det bliver din opgave at vise retning for afdelingen, sparre med og yde faglig støtte til dine medarbejdere og resten af ledergruppen og direktionen i juridiske spørgsmål. Du vil også selv skulle deltage i sagsbehandling og rådgivning. Du trives med en uforudsigelig hverdag i en branche, hvor ny lovgivning har stor betydning for den rådgivning, der skal tilbydes brancheorganisationens interessenter.

Du er udadvendt og trives med en stor kontaktflade, og så er du god til at formidle svært juridisk stof på en forståelig måde. Du begår dig lige godt i formelle som uformelle relationer og er ambitiøs, og du sætter samarbejde højt, men er samtidig god til at skære igennem. Med dit høje energiniveau og stærke faglighed leverer du altid en solid rådgivning.

Indflydelse på en aktiv og engageret organisation

Du får stor indflydelse på udviklingen i organisationen og kommer til at arbejde tæt sammen med et dedikeret ledelsesteam. Din hverdag bliver afvekslende. Du får en stor kontaktflade og vil opleve et aktivt og levende miljø, som skal operere i en virkelighed, hvor ændret lovgivning har stor betydning.

Det er vigtigt, du ser det som en naturlig del af arbejdet at køre på medlemsbesøg, da vi lægger stor vægt på både at hjælpe medlemmerne over telefonen og på medlemsbesøg.

Ansøgning og cv

Send din ansøgning og CV snarest til Camilla Hjorth på mail ch@abdk.dk. Du er velkommen til at kontakte adm. Direktør Gitte Seeberg gs@abdk.dk for nærmere information om stillingen.

Vi behandler og vurderer ansøgningerne løbende indtil den 15. april 2021.

Alle henvendelser behandles fortroligt.