Annoncer og slutsedler

Annoncer og slutsedler2021-04-23T14:39:31+02:00

Det er forhandlerens ansvar, at de oplysninger, som er givet i en annonce, er korrekte. Herunder finder du nogle generelle guidelines om korrekte annoncer og slutsedler. Du kan selvfølgelig også altid kontakte os, hvis du er i tvivl eller har spørgsmål.

Hvornår er der indgået en bindende aftale?2020-07-06T15:08:05+02:00

Der er principielt ikke noget krav om at en aftale skal være skriftlig. Det er altså ikke nødvendigvis et krav, at der findes en udfyldt og underskrevet slutseddel, for at der er indgået en aftale. Aftalen kan også være mundtlig, eller der kan foreligge e-mails eller sms’er, som bekræfter at en aftale er indgået.

Hvis kunden bestrider, at der er indgået en aftale, ligger bevisbyrden hos bilforhandleren/sælgeren. Hvis man ikke har en skriftlig aftale i form af en slutseddel, kan det blive meget vanskeligt for en sælger at løfte denne bevisbyrde.

Kontakt os for øvrige spørgsmål og eksempler på retssager om bindende aftaler.

Kan en forhandler træde tilbage fra en indgået aftale, hvis der er begået en fejl?2020-07-06T15:12:16+02:00

AutoBranchen Danmark har set tilfælde, hvor sælgere utilsigtet har anført forkerte priser i slutsedler. Aftalelovens § 32 indeholder regler om fejlskrift eller anden fejltagelse. Heri står der:

‘Hvis en aftale eller en erklæring ved fejlskrift eller anden fejltagelse har fået et andet indhold end tilsigtet, er afgiveren ikke bundet af aftalen eller erklæringen, hvis modtageren indså eller burde indse at der forelå en fejltagelse’

Det betyder: Hvis modtageren var klar over, at der forelå en fejltagelse eller burde vide det, kan en aftale tilsidesættes. Det er dog sælgeren/ bilforhandleren, der skal bevise, at kunden vidste eller burde vide, at der forelå en fejltagelse.

Generelle og konkrete forbehold i slutsedler2020-07-06T15:17:53+02:00

Det er tilladt at benytte konkrete forbehold i medfør af Købelovens §§ 77 og 77b. Anfører man konkrete forbehold i slutsedlen vil disse som udgangspunkt være gældende.

Det kan være forbehold eller oplysninger som:

 • ‘Støj fjerde gear’
 • Toppakning eller topstykke defekt’
 • Eller lignende oplysninger, som naturligvis skal være korrekte.

Et forbehold som ‘drivlinje-defekt’ vil derimod også være for generelt og vil kunne tilsidesættes. Man skal dog bemærke, at det er sælger som har bevisbyrden for, at køberen har modtaget de korrekte oplysninger om de defekter, som man vil oplyse om og dermed fraskrive reklamationsretten på.

Derfor skal sådanne forbehold også gives på bevis-sikker måde, hvilket i praksis betyder, at de skal være skrevet ind i slutsedlen, og forbeholdet må ikke have karakter af et standardforbehold.

Vores anbefalinger om slutsedler2020-07-06T15:19:23+02:00

Man skal være omhyggelig, når man udfylder en slutseddel. Man skal sikre sig, at oplysningerne om bilen er korrekte og tilstrækkelige.

Hvis der har været fejl i en annonce eller i en skiltetekst, skal man sørge for at berigtige det i slutsedlen. Der kan godt tages konkrete forbehold, men fejlene skal kunne gøres konkrete. En usikkerhed i formuleringerne vil falde tilbage på sælger/ bilforhandleren.

Find formularer og dokumenter her

Medlemmer har adgang til:

 • Købsslutsedler.

 • Salgsslutsedler.

 • Salgsslutsedler ved handelskøb.

 • Kommissionssalg.

 • Brugtbilsbevis.

 • Interne vejledninger ved forbruger- og handelskøb.

 • Frivillig forlig.

 • Lejekontrakter.

 • Kørsel med prøveskilte.

Brug for hjælp til et andet juridisk område?

Her søger du efter et emne ⬇

Prøv: fortrydelsesret, annoncer, formularer eller lignende … 

Eller går til oversigt over alle emner ⬇

Alle vores juridiske ekspertområder oplistet … 

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark

Go to Top