Eksportgodtgørelse og dokumentation

Eksportgodtgørelse og dokumentation2021-04-23T15:00:53+02:00

Det er Motorstyrelsen, som varetager opgaven med at fastsætte værdien og angive afgiften af køretøjer, der anmeldes til eksport. Virksomheder, som i dag er registreret som selvanmelder, har siden den 1. juli 2020 skulle bede Motorstyrelsen om værdifastsættelse af køretøjer, som virksomheden vil eksportere.

Sådan ansøger man om eksportgodtgørelse2020-07-03T13:55:25+02:00

Motorstyrelsen har opdateret sine retningslinjer for de virksomheder, som skal søge godtgørelse ved eksportbiler. Den såkaldte selvanmelderordning er lukket 1. juli 2020. Fremover foregår processen sådan her:

  • Virksomheden skal indsende alle ansøgninger om godtgørelse i forbindelse med eksport enkeltvis via Motorregistret og betale et gebyr for sagsbehandling.
  • Virksomheden skal indsende dokumentation for ejerskab og udførsel på alle ansøgninger om eksportgodtgørelse.
  • Alle køretøjer, som virksomheden fremover anmelder til eksport, skal være udført af landet senest tre måneder efter virksomheden har bedt om eksportgodtgørelse.

Kilde: Motorstyrelsen og læs mere her

Hvis din virksomhed vil udtræde af selvanmelderordningen2020-07-03T13:57:45+02:00

Det er kun ordningen for selvanmeldere på eksport, der pr. 1. juli 2020 er ophørt.

Ens virksomhed er altså fortsat selvanmelder og har stadig en månedsangivelse, der er åben for selvanmeldelser vedrørende bl.a. import og genberegning. Virksomheden er forpligtet til at lukke månedsangivelsen senest den 15. i den efterfølgende måned.

Hvis din virksomhed ønsker at udtræde af selvanmelderordningen, skal det ske via virk.dk, hvor virksomheden skal udfylde blanket 40.003 – Ophørsblanketten.

Styrelse: Hold øje med rubrik 2

Det er vigtigt, at din virksomhed angiver i rubrik 2 i ophørsblanketten, at den kun skal afmeldes for registreringsafgift (udtræde af ordningen for selvanmeldere), da det ellers kan resultere i et fuldt ophør af virksomheden.

I feltet Anden afgift skriver du den dato, din virksomhed ønsker at udtræde af ordningen. I feltet Skriv afgiftens navn skriver du “Registreringsafgift”. Se illustration nedenfor.

Billedet viser rubrik 2 i Ophørsblanketten på virk.dk

Er du i tvivl, eller har du spørgsmål til blanketten, kan du kontakte Erhvervsstyrelsens Kundecenter på 72 20 00 30.

Brug for hjælp til et andet juridisk område?

Her søger du efter et emne ⬇

Prøv: fortrydelsesret, annoncer, formularer eller lignende … 

Eller går til oversigt over alle emner ⬇

Alle vores juridiske ekspertområder oplistet … 

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark

Go to Top