Fortrydelsesret og annullation

Fortrydelsesret og annullation ved en bilhandel2021-04-23T14:49:35+02:00

Der gælder Ingen fortrydelsesret i henhold til købeloven. En aftale mellem bilsælger og køber i form af en underskrevet slutseddel er en bindende aftale for begge parter. Man kan som sælger dog ikke tvinge en køber til at aftage bilen, men man kan under visse forudsætninger kræve erstatning for eventuelle tab.

Har kunden 14 dages fortrydelsesret?2020-07-07T12:59:03+02:00

Mange kunder tror fejlagtigt, at man har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesret gælder kun ved nethandel og ved handel uden for sædvanligt forretningssted. Retten til at fortryde gælder altså ikke ved en helt almindelig handel omfattet af købeloven.

Hvis en kunde fortryder, eller af anden grund ønsker at træde tilbage fra en bilhandel, har man som bilsælger krav på at få erstatning for det tab, man har lidt. Det vil som hovedregel sige, at man har krav på blive stillet, som hvis handlen var blevet gennemført korrekt.

Det indebærer godtgørelse for den tabte avance og eventuelt yderligere tab opstået i forbindelse med videresalg af bilen. Reglen gælder både ved salg af nye, brugte biler, handelskøb og forbrugerkøb. Men opgørelsen og kravets størrelse kan være forskelligt afhængigt af om det er en ny eller en brugt bil.

Sådan har sælger krav på erstatning2020-07-07T13:04:56+02:00

Der findes en række afgørelser fra både Ankenævn for biler og domstole om bilsælgere krav på erstatning. Det helt essentielle i disse afgørelser er, at der ikke er tvivl om, at man som sælger har krav på erstatning, hvis en kunde uberettiget annullerer en bilhandel.

Det svære kan være at opgøre tabet. Ved et såkaldt dækningssalg skal tab opgøres hurtigt. Samtidig skal der også dokumenteres tilstrækkelige og seriøse bestræbelser på salg, som imidlertid heller ikke må strække sig over for lang en periode.Det er ikke tilstrækkeligt og og seriøst blot at sende køretøjet på auktion.

Ulempen er, at tabet først kan gøres op, når bilen er solgt. Ved den anden mulighed kan man kræve den mistede avance, hvilket primært vil være relevant ved nye biler, og i den situation kan man opgøre tabet med det samme.

Brug for hjælp til et andet juridisk område?

Her søger du efter et emne ⬇

Prøv: fortrydelsesret, annoncer, formularer eller lignende … 

Eller går til oversigt over alle emner ⬇

Alle vores juridiske ekspertområder oplistet … 

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark

Go to Top