Mangelsbedømmelsen

Mangelsbedømmelsen ved bilhandel2021-04-23T14:51:48+02:00
Hvornår ligger en fejl ud over det forventelige?2020-07-07T13:17:55+02:00
 • For at kunne benytte sig af købelovens reklamationsbestemmelser, forudsætter det, at der fejl på bilen og at fejl – eller årsagen til fejl – har været tilstede på købstidspunktet. Hvis en reservedele ‘blot’ går i stykker, eller at den slides og dermed bliver defekt, er ikke i sig selv en fejl, og er derfor ikke omfattet af reklamationsmuligheden.
 • Det fremgår af Købelovens § 75a, stk. 2, nr. 1, at eksempelvis en bil skal have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber, som køberen efter salgsgenstandens karakter har rimelig grund til at forvente. Hvis det ikke er tilfældet, foreligger der en mangel i henhold til § 76 stk. 1, nr. 4.
 • Hvad biler angår må der forventes en vis slitage, og medmindre der er givet en egentlig garanti eller det er en relativt ny vare, er der forholdsvis snævre grænser for, hvad en forbruger kan forvente i relation til holdbarhed.
 • En brugt bil må gerne være brugt og kan ikke forventes at have den samme holdbarhed som en ny bil.
Hvornår karakteriseres en fejl som en mangel?2020-07-07T13:43:20+02:00

Mange brugtbilsforhandlere oplever, at kunder kommer tilbage og reklamerer over fejl, man som sælger ikke mener er reklamationsberettigede fejl. Nogle kunder kommer måske med en FDM-rapport, som opremser en uendelig række af fejl, som kunden derfor forventer at få udbedret under reklamationsretten. Men har en kunde altid krav på at få udbedret samtlige fejl på eksempelvis en FDM-rapport? Nej, det har man ikke.

 • Kun hvis der er indgået aftale om at alle såkaldte 0-markerede fejl skal udbedres, har kunden krav på det. I de tilfælde har man netop indgået aftale om, at en tredjemand må vurdere, hvad der er fejl- I det tilfælde har man som sælger påtaget sig at følge den afgørelse.

Hvis der derimod ikke er indgået en sådan aftale, er man som sælger kun forpligtet til at afhjælpe det, der kan betegnes som mangler i købelovens forstand. Og hvornår er en fejl så en mangel?

 • For at bedømme det skal man ind i Købelovens mangelsafsnit i paragrafferne 75a, 76 stk. 1 og 77a. For det første skal fejlen – eller årsagen til fejlen – have været til stede på købstidspunktet.
 • Dernæst skal fejlen også bedømmes ud fra, hvad køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente.
 • Det betyder, at fejlene på en bil også skal bedømmes ud fra forhold som købesum, alder og kilometertal.
 • Der skal hertil foregå en bedømmelse ud fra, hvad en køber med rimelighed kan forvente sig.
Er det en mangel eller en egenskab?2020-07-07T13:48:57+02:00

Hvis én bil er konstrueret på en given måde – kvalitetsmæssigt eller funktionsmæssigt – er det så en mangel, hvis en anden bil af et andet mærke opfører sig eller fungerer anderledes? Her svarer mange nej. Men så enkelt er det ikke altid.

Der er grænser for, hvor ringe man må fremstille et produkt, uanset at alle eksemplarer er lavet på samme måde.

 • I henhold til købelovens § 76 stk. 1 nr. 4 foreligger der en mangel ved en vare, hvis den er af en ringere beskaffenhed end den ifølge aftalen og omstændighederne skulle være.
 • Efter § 75a skal en vare have holdbarhed og egenskaber som køberen efter bilens karakter har grund til at forvente, og den skal være egnet til formål som genstande af den pågældende type sædvanligvis anvendes til.

Brug for hjælp til et andet juridisk område?

Her søger du efter et emne ⬇

Prøv: fortrydelsesret, annoncer, formularer eller lignende … 

Eller går til oversigt over alle emner ⬇

Alle vores juridiske ekspertområder oplistet … 

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark

Go to Top