Registreringsafgift

Registreringsafgift2020-11-09T15:35:55+01:00

Registreringsafgiften har stor betydning for autobranchen i Danmark. Afgiften skal betales af motorkøretøjer, der skal registreres efter færdselsloven og af påhængs- og sættevogne til disse motorkøretøjer.

Sådan beregnes afgiften i dag2020-01-16T12:24:52+01:00

Registreringsafgiften beregnes ud fra værdien af motorkøretøjer. I dagligdagen giver usikkerhed om beregningen stor frustration i branchen, da der ikke er en entydig tolkning af regelsættet. På grund af den manglende gennemsigtighed og dermed manglende retsikkerhed for forhandlerne, arbejder AutoBranchen Danmark politisk for en omlægning, så registreringsafgiften bliver til en teknisk afgift.

Hvad er den afgiftspligtige værdi?2020-01-16T12:27:11+01:00

Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er køretøjets almindelige pris, inkl. moms, men ekskl. registreringsafgift, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet. I den afgiftspligtige værdi af nye køretøjer indregnes altid mindst 9 pct. samlet avance for importør og forhandler. Den afgiftspligtige værdi må ikke indeholde negativ importøravance.

Ved køretøjets almindelige pris forstås den pris, som en bruger generelt må forventes at skulle betale for et køretøj af samme mærke og model eller et tilsvarende køretøj.

Hvis der for et nyt køretøj er anmeldt en (vejledende) pris ved salg til bruger, anvendes denne pris som udgangspunkt for køretøjets afgiftspligtige værdi.

Hvad med leveringsomkostninger?2020-11-09T15:34:11+01:00
  • Leveringsomkostninger skal ikke medregnes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi på en ny bil. Dog er der et max. beløb, som årligt reguleres af skattemyndighederne. De afgiftsfrie leveringsomkostninger består dels af et beløb fastsat i registreringsafgiftsloven og dels af nummerpladegebyret. Nummerpladegebyret er ikke momspligtigt, hvis det behandles som et udlæg for kunden. Derfor er beløbet fakturamæssigt delt op.
  • Motorstyrelsen vil i efteråret 2020 komme med nye retningslinjer for håndteringen af leveringsomkostninger ved værdifastsættelse af brugte køretøjer. Efter Motorstyrelsen opfattelse skal der transportomkostninger medregnes ved værdifastsættelsen af brugte køretøjer i afgiftsgrundlaget, mens registreringsudgifter ikke skal indgå i afgiftsgrundlaget.
  • Om der skal fratrækkes eller tillægges et beløb for transportomkostninger eller registreringsudgifter i forhold til den angivne annoncepris afhænger af, om annonceprisen er angivet inklusive transportomkostninger og registreringsudgifter eller ej.
  • Det betyder, at man ved værdifastsættelse af brugte køretøjer skal skelne mellem, om der er medtaget transportomkostninger og registreringsudgifter i annoncegrundlaget eller ej. Det kan du læse mere om det her på Skats hjemmeside.

Vidste du, at …

Den afgiftspligtige værdi for et nyt køretøj er dets almindelige pris, inkl. moms, men ekskl. registreringsafgift, ved salg til bruger her i landet på registreringstidspunktet.

Leveringsomkostningerne ikke skal medregnes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi.

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark