Sælgers oplysningspligt

En bilsælgers oplysningspligt2021-04-23T14:55:19+02:00
Hvad har sælger pligt til at oplyse?2020-01-16T11:39:11+01:00

Sælger har det man kalder en loyal oplysningspligt i henhold til Købelovens § 76 stk. 1, nr.3. Ifølge den bestemmelse skal sælger oplyse køber om forhold, som han eller hun kendte eller burde kende til og som har betydning for købers bedømmelse af salgsgenstanden. Det betyder, at sælger af egen drift skal oplyse om særlige forhold som større skader, eller hvis en bil er væsentlig ældre end forventet ud fra første registreringstidspunkt.

Oplysningspligten ved skader2020-07-07T14:13:02+02:00

Der foreligger en mangel, hvis sælger er bekendt med, at en bil har haft en større skade og undlader at orientere køberen om det. Det kan være aktuelt, hvis bilen er repareret på sælgers værksted, eller hvis den er repareret på et mærkeværksted, hvor man har adgang til oplysninger om udførte reparationer, også hos andre forhandlere eller reparatører af samme mærke.

Som bilforhandler skal man vide, at en bil har haft en større skade, hvis man ved at undersøge bilen kunne have fundet ud af det. Hvis man som sælger vælger at lukke øjnene, og ikke undersøger bilen nærmere, fritager det altså ikke for ansvar.

Højesteret om sager med biler ældre end først antaget2020-07-07T14:31:04+02:00

Højesteret har tidligere behandlet sager om salg af brugte biler, som produktionsmæssigt var ældre end forventet i forhold til bilens første registreringstidspunkt. Retten har vurderet, om sælgeren var forpligtet til at være bekendt med det forhold, og om sælgeren i så fald også var forpligtet til af egen drift, at oplyse det til en køber i henhold til købelovens § 76 stk. 1 nr. 1-3.

  • Højesteret lagde til grund, at efter bekendtgørelsen om skiltning og annoncering med priser for motorkøretøjer mv. skal en forhandler bl.a. oplyse en køber om bilens mærke, model og første registreringsår, mens der ikke er pligt til at oplyse om produktionsåret.
  • Højesteret fandt også, at en forhandler, der er bekendt med, at produktionsåret ligger mere end et år før første registreringsår, som udgangspunkt skal oplyse køberen derom, idet det vil have betydning for køberens bedømmelse af bilen.
  • Retten lagde også til grund, at disse oplysninger ikke var umiddelbart tilgængelige for de pågældende bilhandlere, uagtet at produktionsåret måske kunne aflæses ud fra bilens stelnummer.
  • Forhandleren blev ikke pålagt en pligt til at undersøge nærmere om produktionsåret. forhandleren blev derfor frifundet for af egen drift at skulle oplyse om produktionsåret i de konkrete sager, da de ikke kendte eller let kunne finde produktionsåret.
  • Der faldt dog dom i sagen, fordi der var givet en decideret urigtig oplysning i form af bilens modelår, som ikke var korrekt.

Brug for hjælp til et andet juridisk område?

Her søger du efter et emne ⬇

Prøv: fortrydelsesret, annoncer, formularer eller lignende … 

Eller går til oversigt over alle emner ⬇

Alle vores juridiske ekspertområder oplistet … 

Juridisk hjælp er forbeholdt
medlemmer af AutoBranchen Danmark

Go to Top