AutoBranchen Danmark inviterer på ny alle aktører til en grundig og bred debat om skadesbranchens fremtid, efter at en analyse har dokumenteret, at det er meget svært at tjene penge i branchen.

Samlet set konkluderer analysen, at skadesbranchens økonomi ikke er bæredygtig – og AutoBranchen Danmark mener derfor, at den bør tilføres flere penge ved at højne betalingen for de services, der leveres.

AutoBranchen Danmarks udgav i februar et diskussionsoplæg, Skadesbranchens fremtid, som er blevet sendt ud til alle medlemmer i form af et indstik i Magasinet AutoBranchen Danmark. Du kan også læse oplægget og analysens konklusioner her: Skadesbranchens fremtid

Efter afholdelsen af to debatmøder i Kolding og Roskilde, der gav bud på fremtidige løsninger, og på grund af efterspørgsel efter flere møder, afholder vi nu endnu ét møde, så debatten kan fortsætte og flere løsninger kan komme på bordet. Mødet afholdes på Tech College i Aalborg den 30. maj.

Du kan læse om de to første debatmøder her: https://autobranchendanmark.dk/eftermarked/vi-kaemper-for-branchens-fremtid/

“Formålet med møderne er at ridse nogle problemstillinger op. Det kan både være i forhold til rabatten, i forhold til de mange services til forsikringsselskaberne, der ikke modtages betaling for og i forhold til autolakerernes underleverandørsituation, men det er også meget andet, herunder naturligvis indkøbspresset fra forsikringsselskaberne, der betyder, at timepriserne mange steder ikke er steget i årevis. Det er ikke noget, vi kan og skal finde fælles løsninger på sammen, men vi tror nu engang på, at vi i fællesskab står stærkere end hver for sig, ja, vi tror på, at vi kan styrke branchen, hvis vi står mere sammen og diskuterer fremtiden sammen,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.

Arrangementet er åben for alle, men tilmelding er nødvendig.

+ Tilføj til Outlook