Kom og se det sidste nye i EL og hybrid biler og mød andre med samme interesse.

Skal din virksomhed og dine medarbejdere være klar til fremtiden?

Autobranchen er en branche i konstant udvikling og i disse år taler man om, at udviklingen er lige så markant som da Henry Ford rullede de første biler ud på samlebånd. Heldigvis er den udvikling også med til at gøre det spændende.

I Dansk Metal og AutoBranchen Danmark ligger det os på sinde at hjælpe både arbejdstagere og arbejdsgivere med at håndtere udviklingen. Det er vigtigt for dig som medarbejder, at du sikrer dig ny viden og vokser med opgaverne både for din egen og for din virksomheds skyld.

Derfor har vi sammen med VUC ERHVERV og erhvervsskoler landet over, lagt os i selen for at skabe nogle tilbud om efteruddannelse, der forhåbentlig giver mere viden, spændende opgaver og penge på bundlinjen. Det kan være kurser i fag-faglige emner som fx elbiler og batterier. Men det kan også være kurser i sprog, IT-forståelse, digitale hjælpemidler som IT, smartphone og andet.

Der udbydes også kurser for ordblinde.

Du inviteres derfor til fyraftensmøde, hvor du kan høre mere om mulighederne for efteruddannelse:

UCRS – Skjern Tekniske Skoles autoafdelingen
Skolebyen 5, 6900 Skjern

Mandag den 28. februar 2022 klokken 16.00-18.30

Vi byder på lidt at drikke og en sandwich.

Tilmeld dig med navn og mailadresse til:
Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen på CVN@ucrs.dk eller på telefon 9680 1516.

Du kan herunder se en beskrivelse af kurserne, og der vil også være flere tilbud om kurser på fyraftensmødet.

Med venlig hilsen
AutoBranchen Danmark, Dansk Metal og UCRS

 

 

Kurser til branchen:

Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer

Deltageren kan tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer samt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/ spændingsførende elektriske systemer og kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter, anvende, og vedligeholde sik-kerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt.
Fagnummer: 42870 Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer. Varighed 1 dag AMU-pris kr. 128,00 for målgruppen.
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service Deltageren kan tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer, opnår indsigt i generel opbygning og kan foretage serviceeftersyn og fejlfinding af el-drevne/ hybride køretøjer, opnår indsigt i batteri/ opladningsteknologier og forskellige batteri-overvågningssystemer samt indsigt i forskellige elmotor-konstruktioner og styringssystemer.

Fagnummer: 42871 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service. Varighed: 3 dage AMU-pris kr. 384,00 i alt for målgruppen.

Kurser rettet mod IT, dansk og engelsk

IT (FVU-digital)
Du lærer at bruge mobil og pc som redskaber, der kan hjælpe dig med IT og med at læse, skrive og regne. Undervisningen foregår med de IT-værktøjer, du selv bruger til daglig.
Varighed: Digital består af tre trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin.
Pris: Gratis

Engelsk (FVU-engelsk)
Er det en udfordring at læse en engelsk brugsanvisning, og er det vanskeligt at kommunikere på engelsk. Her lærer du et sprog, du kan bruge på jobbet. Det gør du med udgangspunkt i autobran-chens fagudtryk.
Varighed: Engelsk består af fire trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin.
Pris: Gratis

Ordblindeundervisning (OBU)
For ordblinde, der vil være bedre til at læse, stave og skrive. Man lærer også at bruge IT, der gør hverdagen lettere. Man kan deltage, hvis en test har vist, at man er ordblind.
Varighed: Op til 60 timer. Pris: Gratis

Økonomi
Det er muligt at søge løntabsgodtgørelse via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til kurser hos VUC samt VEU-godtgørelse til AMU-kurser. Godtgørelse udgør 893,- kr. pr. dag.
Det er også muligt at søge støtte via kompetence-fonde.

Kontakt og tilmelding
Kursussekretær Charlotte Vigtoft Nielsen på CVN@ucrs.dk eller på telefon 9680 1516
Teamleder: Poul Jensen på PJ@ucrs.dk eller på mobil 22748292

+ Tilføj til Outlook