Skal din virksomhed og dine medarbejdere være klar til fremtiden?

Autobranchen er en branche i konstant udvikling og i disse år taler man om, at udviklingen er lige så markant som da Henry Ford rullede de første biler ud på samlebånd. Heldigvis er den udvikling også med til at gøre det spændende.

I Dansk Metal og AutoBranchen Danmark ligger det os på sinde at hjælpe både arbejdsgivere og arbejdstagere med at håndtere udviklingen. Det er vigtigt for dig som leder, at dine medarbejdere sikrer sig ny viden, og at virksomheden dermed vokser med opgaverne.

Derfor har vi sammen med VUC ERHVERV og erhvervsskoler landet over, lagt os i selen for at skabe nogle tilbud om efteruddannelse, der forhåbentlig giver mere viden, spændende opgaver og penge på bundlinjen. Det kan være kurser i fag-faglige emner som fx elbiler og batterier. Men det kan også være kurser i sprog, IT-forståelse, digitale hjælpemidler som IT, smartphone og andet. Der udbydes også kurser for ordblinde.

Du inviteres derfor til fyraftensmøde, hvor du kan høre mere om mulighederne for efteruddannelse for dine medarbejdere. Sted og tidspunkt for fyraftensmødet kan du se herunder:

Metal Sønderjylland
Jernbanegade 5, 6230 Rødekro
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 16.30 til kl. 18.00

Vi byder på lidt at drikke og en sandwich.

Tilmeld dig senest d. 24. februar med navn og mailadresse til:
Dorte Nordam-Nielsen, mail: dnn@vuc-erhverv.dk, tlf. 51 72 49 23.

I det følgende kan du se en beskrivelse af kurserne, og der vil også være flere tilbud om kurser på fyraftensmøderne.

Med venlig hilsen
AutoBranchen Danmark og Dansk Metal

 

IT (FVU digital)

Du lærer at bruge mobil, iPad og pc som redskaber, der hjælper dig i dagligdagen. Det kan være brug af e-mail, ordrebestilling, registrering af opgaver og søgninger på nettet. Undervisningen foregår med de IT-værktøjer, du bruger på arbejdet til dagligt – men der vil også blive undervist i brugen af f.eks. E-Boks, NemID og Netbank. Varighed: Digital består af tre trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin.

Kurset starter i uge 13 og løber 5 uger frem. Undervisningen varetages af HF og VUC Fredericia Pris: Gratis

 

Engelsk (FVU Engelsk)

Her lærer du engelsk på et niveau, så du kan f.eks. kan læse en engelsk brugsanvisning og kommunikere på engelsk. Du lærer sproget, så du kan bruge det på jobbet og privat – og med udgangspunkt i autobranchens fagudtryk. Varighed: Engelsk består af fire trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin Kurset starter i uge 13 og løber 5 uger frem. Undervisningen varetages VUC Vest Pris: Gratis

Ordblindeundervisning (OBU)

For ordblinde, der vil være bedre til at læse, stave og skrive. Man lærer også at bruge IT, der gør hverdagen lettere. Man kan deltage, hvis en screening har vist, at man er ordblind. Varighed: Op til 60 timer Undervisningen udbydes løbende på alle VUC´er i Sydjylland og tilrettelægges specielt til den enkelte kursist Pris: Gratis

VUC´erne i Sydjylland har derudover hold med løbende optag i de grundlæggende fag dansk, matematik, engelsk og digital. Kontakt jeres nærmeste VUC for at høre mere om mulighederne. I finder jeres nærmeste VUC på www.vuc-erhverv.dk

Effektivisering af indskrivning og lager – 2 dage online (AMU 40372)

Lær at identificere spild og skab forbedringer i lager og indskrivningsfunktionen. LEAN værktøjer, svømmebaner og procesforbedringer. Med baggrund i de processer givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering. Varighed: 2 dage Kurset udbydes foråret 2022. Undervisningen varetages af Business College Syd Pris 252,- kr.

Konflikthåndtering og kommunikation – 2 dage online (AMU 47249)

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde. Varighed: 2 dage Kurset udbydes foråret 2022. Undervisningen varetages af Business College Syd Pris: 252,- kr.

”Sælg med hovedet” – Salgsteknik, behovsafdækning og salgsprocesser – 2 dage online (AMU 40003)

Salgsprocessen herunder kropssprog, behovsafdækning, spørgeteknik, skabe værdi og afslutning. Få finpudset formet og få nye ideer til salget. På kurset arbejdes der med de grundlæggende teknikker indenfor salg og kundeservice, således at deltageren vil have en forståelse for, hvordan generelle salgsteknikker benyttes i forhold til kunden i det direkte salg og service. Varighed: 2 dage Kurset udbydes foråret 2022. Undervisningen varetages af Business College Syd Pris: 252,- kr.

Økonomi
Det er muligt at søge løntabsgodtgørelse via Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til kurser hos VUC samt VEU-godtgørelse til AMU-kurser. Godtgørelse udgør 892,- kr. pr. dag (2021-priser).
Det er også muligt at søge støtte via kompetencefonde.

Kontakt og tilmelding
VUC ERHVERV: Dorte Nordam-Nielsen, dnn@vuc-erhverv.dk, Mobil: 51 72 49 23
Business College Syd: Tom Christensen, toc@bcsyd.dk, Mobil: 30 48 47 12

+ Tilføj til Outlook