Motorstyrelsen har gennem den seneste tid øget kontrollen i forbindelse med værdifastsættelse af køretøjer, ligesom kravene til dokumentation for udførsel af køretøjer er blevet skærpet. Hvis der foretages reguleringer i forhold til værdifastsættelse, eller der er begået fejl i forbindelse med anmodning om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer, ser vi i flere og flere tilfælde, at Motorstyrelsen anser fejlene for at være ansvarspådragende, hvilket resulterer i flere bødesager.

Vi tilbyder derfor et kursus, hvor kravene til værdifastsættelse af køretøjer og procedurerne for eksport af køretøjer bliver gennemgået. Samtidig vil reglerne om strafansvar i forhold til registreringsafgiftsloven blive gennemgået.

Kurset vil blandt andet omfatte følgende:

  • Principperne for værdifastsættelse af køretøjer.
  • Hvornår skal niveaulister anvendes.
  • Hvilke biler skal indgå i vurderingen ved fastsættelse af værdien ud fra annoncerede priser.
  • Hvad skal man gøre, når der ikke er sammenlignelige køretøjer.
  • Krav til dokumentation for værdifastsættelsen.
  • Hvilken dokumentation skal foreligge for adgang til godtgørelse af registreringsafgift.
  • Hvad skal man gøre, hvis et køretøj ikke er udført af Danmark inden månedsangivelsen skal godkendes.
  • Hvilke muligheder har Motorstyrelsen for at gøre strafansvar gældende i forhold til reguleringer.

På kurset gennemgås konkrete eksempler, og I går hjem med ny viden, som I kan bruge i jeres dagligdag, når I værdifastsætter eller eksporterer køretøjer.

Som altid er kurset skræddersyet til jer, og I er naturligvis velkomne til at indsende spørgsmål og problemstillinger til emnet inden mødet, således at vi kan give de bedst mulige svar. Spørgsmål kan sendes til ks@abdk.dk

Diana Mønniche fra Bachmann/Partners står for undervisningen.

Pris for kurset er 1.195 kr. + moms for medlemmer af AutoBranchen Danmark. For ikke-medlemmer er prisen 2.500 kr. + moms. Tilmelding er bindende og refunderes ikke. Dog kan pladsen gives til en anden.

+ Tilføj til Outlook