Der indkaldes til ordinær generalforsamling i AutoBranchen Danmark tirsdag den 7. juni 2022.

Mødet afholdes på Langebrogade 1, 1411 København K.

Program:

Kl. 12.30-14.00: Generalforsamling i AutoBranchen Danmark

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Årsregnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent og indskud for ordinære medlemmer
  5. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  6. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen er en medlemsvirksomhed berettiget til at stemme ved fuldmagt for højst én anden medlemsvirksomhed. Skema til fuldmagt kan hentes på www.abdk.dk/GF2022. For at en sådan fuldmagt er gyldig, skal den være skriftlig og sendes til Camilla Hjorth ch@abdk.dk – tre arbejdsdage forud for generalforsamlingen.

Du kan finde en tilmeldingsblanket på www.abdk.dk/GF2022 og sende den til Camilla Hjorth på ch@abdk.dk eller til AutoBranchen Danmark på Langebrogade 1, 1411 København K.

 

Klik her for at tilmelde dig.

+ Tilføj til Outlook