Motorstyrelsen har gennem den seneste tid øget kontrollen i forbindelse med værdifastsættelse af brugte køretøjer. Hvis der foretages reguleringer i forhold til værdifastsættelse, ser vi i flere og flere tilfælde, at Motorstyrelsen anser fejlene for at være ansvarspådragende, hvilket resulterer i flere bødesager.

 

Vi tilbyder derfor et kursus, hvor kravene til værdifastsættelse af køretøjer bliver gennemgået. Samtidig vil vi gennemgå de retningslinjer, som Motorstyrelsen har udstukket.

 

Kurset vil blandt andet omfatte følgende:

  • Principperne for værdiansættelse af køretøjer
    • Hvad betyder det, at niveaulister er blevet suspenderet
    • Hvilke biler skal indgå i vurderingen ved fastsættelse af værdien ud fra annoncerede priser
    • Hvad skal man gøre, når der ikke er sammenlignelige køretøjer
  • Krav til dokumentation for værdifastsættelsen
  • Hvad skal man gøre, når Motorstyrelsen tilsidesætter virksomhedens skøn uden det er påvist, at der er begået fejl ved skønsudøvelsen.

 

Kurset varer 1 time og bliver afholdt online. Det er muligt at stille skriftlige spørgsmål til kurset.

 

Diana Mønniche fra Bachmann/Partners står for undervisningen.

 

Pris for kurset er 299 kr. ekskl. moms for medlemmer af AutoBranchen Danmark. Er du ikke medlem koster kurset 599 kr. ekskl. moms.

+ Tilføj til Outlook