Registreringsafgiftsloven er blevet ændret, således at der fremover skal anvendes faktiske salgstal til brug for værdifastsættelsen.

Det forhold, at der fremover skal anvendes faktiske salgspriser i forbindelse med værdifastsættelse frem for udbudspriser, vil ikke eliminere de faldgruber, som forefindes i forbindelse med værdiansættelse af køretøjer.

Vi tilbyder derfor et kursus, hvor kravene til værdiansættelse af køretøjer bliver gennemgået. Samtidig vil vi gennemgå de udstukne retningslinjer, som Motorstyrelsen har udstukket og komme med anbefalinger til, hvordan man som virksomhed bedst muligt kan begrænse risikoen for, at få tilsidesat sine værdiansættelser.

 

Kurset vil blandt andet omfatte følgende:

  • Krav til dokumentation for værdifastsættelsen

 

Diana Mønniche fra Bachmann/Partners står for undervisningen.

 

Underviseren ved dette webinar er ekstern og skal have løn. Derfor er prisen 299 kr. + moms for medlemmer af AutoBranchen Danmark og 799 kr. + moms for ikke-medlemmer. Tilmelding er bindende og refunderes ikke.

 

Webinaret afholdes den 21. april 2021 kl. 12.30 -13.30.

+ Tilføj til Outlook