Motorstyrelsen har pålagt mange virksomheder at øge sikkerhedsstillelsen, hvis de ønsker at opretholde selvanmelderordningen efter lov om registreringsafgift.

Ifølge styresignalet afhænger sikkerhedsstillelsen af virksomhedens månedlige afgiftsbetaling. De øgede krav til sikkerhedsstillelse har ført til, at mange virksomheder overvejer alternativer til selv at være registreret efter registreringsafgiftsloven, herunder muligheden for at anvende en ekstern afgiftsberegner.

Den nye administrative praksis fører til mange udfordringer. Vi tilbyder derfor et webinar, hvor registreringsafgiftslovens bestemmelser om sikkerhedsstillelse fortolkes, og der gives et indblik i hæftelsesreglerne, og hvilke risici virksomheden løber ved at anvende en ekstern afgiftsberegner.

 

Webinaret vil blandt andet omfatte følgende:

 • Krav til øget sikkerhedsstillelse
  • Skøn under regel, når sikkerhedsstillelse alene sker på grundlag af afgiftstilsvar
  • Står sikkerhedsstillelsens størrelse mål med risikoen for afgiftstab hos statskassen
 • Hvad kan man gøre, hvis Motorstyrelsens krav til øget sikkerhedsstillelse ikke er rimelig
 • Hvilke forhold skal man være opmærksom på ved anvendelse af ekstern afgiftsberegner
 • Hvem hæfter for registreringsafgiften i hvilke tilfælde
  • Ejer
  • Afgiftsberegner
  • Forhandler
  • Importør

 

Diana Mønniche fra Bachmann/Partners står for undervisningen.

Underviseren ved dette webinar er ekstern og skal have løn. Derfor er prisen 299 kr. + moms for medlemmer af AutoBranchen Danmark og 799 kr. + moms for ikke-medlemmer. Tilmelding er bindende og refunderes ikke.

Webinaret holdes den 9. december 2021 kl.12.30 -13.30.

 

+ Tilføj til Outlook