Motorstyrelsen fortsætter den øgede kontrol i forbindelse med værdiansættelse af brugte køretøjer. I forbindelse med disse kontroller kan vi konstatere, at der bliver foretaget en række reguleringer uden, der foreligger nogen klar dokumentation for, at virksomheden har begået fejl i forbindelse med udøvelse af skønnet.

Samtidig med det øgede kontroltryk er Motorstyrelsen begyndt at sende flere af afgørelserne om regulering af registreringsafgiften til ansvarsvurdering hos Skattestyrelsen, ligesom Motorstyrelsen varsler flere virksomheder med at fratage virksomheden sin selvanmelderordning.

Når datagrundlaget, som selvanmelderne har, ikke er identisk med Motorstyrelsens datagrundlag, kan man ikke undgå reguleringer. Når en regulering er baseret på forskellen i datagrundlaget, er det frustrerende at få en sag sendt til ansvarsvurdering.

Vi tilbyder derfor et kursus, hvor de udstukne retningslinjer for udøvelse af skønnet til værdiansættelse af brugte køretøjer bliver gennemgået og sammenholder det med, hvilke kriterier der skal være opfyldt for, at der kan komme en bøde oveni og eventuelt få frataget sin selvanmelderordning.

 

Kurset vil blandt andet omfatte følgende:

 • Principperne for værdiansættelse af køretøjer
 • Ansvarsvurdering ved værdifastsættelse af køretøjer
  • Hvilke betingelser skal være opfyldt for, at der kan udstedes en bøde
  • Hvordan skal man forholde sig, når der ikke er enighed om, hvilke annoncer der skal anvendes i et skønsgrundlag
  • Hvilke oplysninger skal inddrages i forhold til køretøjets stand
  • Følger Motorstyrelsen egne udstukne retningslinjer
  • Hvordan skal jeg forholde mig, når Motorstyrelsen regulerer mit skøn
 • Seneste praksis

Diana Mønniche fra Bachmann/Partners står for undervisningen.

Underviseren ved dette webinar er ekstern og skal have løn. Derfor er prisen 299 kr. + moms for medlemmer af AutoBranchen Danmark og 799 kr. + moms for ikke-medlemmer. Tilmelding er bindende og refunderes ikke.

Webinaret holdes den 20. april 2022 kl.12.30 -13.30.

+ Tilføj til Outlook