Motorstyrelsen har gennem den seneste tid øget kontrollen i forbindelse med værdiansættelse af brugte køretøjer. I forbindelse med kontrollen kan vi konstatere, at der bliver foretaget en række reguleringer uden, der foreligger nogen klar begrundelse for, hvad virksomheden har gjort forkert, således man som selvanmelder har mulighed for at rette ind.

Der er ingen klar rød tråd for, hvordan man som selvanmelder skal udøve sit skøn, da det kan konstateres, at hverken Motorstyrelsen eller Motorankenævnene følger de af Motorstyrelsen udstukne retningslinjer for, hvordan skønnet skal udøves.

Da praksis vedrørende værdiansættelse af brugte køretøjer har udviklet sig således, at selvanmelderordningen i relation til værdiansættelse af brugte køretøjer reelt er uden indhold, tilbyder vi et kursus, hvor de udstukne retningslinjer for udøvelse af skønnet til værdiansættelse af brugte køretøjer bliver gennemgået sammenholdt med den forvaltningsretlige beskyttelse, som en selvanmelder bør være beskyttet af, når man følger de udstukne retningslinjer for udøvelse af skønnet.

Kurset vil blandt andet omfatte følgende:

  • Principperne for værdiansættelse af køretøjer
  • Krav til dokumentation for værdifastsættelsen
  • De forvaltningsretlige principper for beskyttelse af borgerne

Diana Mønniche fra Bachmann/Partners står for undervisningen.

Underviseren ved dette webinar er ekstern og skal have løn. Derfor er prisen 299 kr. + moms for medlemmer af AutoBranchen Danmark og 799 kr. + moms for ikke-medlemmer. Tilmelding er bindende og refunderes ikke.

Webinaret holdes den 27. oktober 2021 kl.12.30 -13.30.

 

+ Tilføj til Outlook