• Der skal indføres en grøn teknisk afgiftsmodel i stedet for det nuværende kludetæppe af registreringsafgifter. Modellen bør være baseret på bilens CO2-udledning og evt. sikkerhedsudstyr. En model baseret på CO2-udledning, vil ligestille el- og brintbiler og sikre, at danskerne vælger de grønneste fossile biler i overgangsperioden frem til 2030.
  • Der skal laves en langsigtet og realistisk politisk helhedsplan for den grønne omstilling, der inkluderer afgifter, infrastruktur og politiske incitamenter. Det vil sikre klarhed over forløbet og give forbrugerne trygheden til at købe en grøn bil.
  • På den korte bane skal der sikres ro om afgifterne på de grønne biler. Den nuværende stop-and-go politik med afgiftsforhandlinger ved hver finanslov er uholdbar og fungerer som en stopklods for den grønne omstilling.