• Det skal være nemt at være bilist i Danmark. Bilisterne skal have ordentlige forhold til at komme rundt i landet.
• Landets vejnet skal udbygges i takt med udviklingen, så den trængsel, der skaber store gener for rigtig mange borgere især i morgen- og eftermiddagstrafikken nedbringes. Investeringer i vejnettet skal følge den voksende trafikmængde, så Danmark hænger bedre sammen.
• VLAK-regeringen og Dansk Folkepartis infrastrukturplan skal gennemføres. Den bør på sigt suppleres med initiativer, der kan binde Danmark bedre sammen fx med fast Kattegatforbindelse.

AutoBranchen Danmark har desuden et samarbejde med Dansk Vejforening, som er eksperter i infrastruktur, færdselssikkerhed, miljø og vedligeholdelse for at sikre mere optimale forhold for bilisterne.