Her kan du læse AutoBranchen Danmarks vedtægter.

Udmeldelse skal ske ved at underrette organisationen skriftligt. Når du har sendt en skriftlig anmodning om udmeldelse, vil en af AutoBranchen Danmarks ansatte bekræfte, at du har anmodet om ophør af medlemsskab.