Vejledning til udfyldelse af blanket A-D - version 2 - 2018