1. Den uhjemlede adgang til at forhøje sikkerhedsstillelsen som angivet i styresignalet

FAQ

Ifølge styresignalet skal sikkerhedsstillelsen fremover gradueres, således den afspejler det afgiftstilsvar, som selvanmeldervirksomheden hæfter for. Der er foreslået en trappemodel bestående af 5 trin, hvor sikkerhedsstillen alene er afhængig af den månedlige afgiftsbetaling og [...]