1. parts-cookies og 3. parts-cookies

FAQ

1. parts cookies Cookies, der sættes af tjenesteyderens egen hjemmeside (af tjenesteyderen selv). 2. parts cookies Cookies, der sættes af tredjemand/cookies, der indsættes på tjenesteyderens egen hjemmeside. Bruges til tider i forbindelse med sociale [...]