2. Den uproportionelle indplacering på trappemodellen – at sikkerhedsstillelsen i visse tilfælde er højere end det faktiske afgiftstilsvar

FAQ

Det forhold, at Motorstyrelsen foreslår en sikkerhedsstillelse, der er højere end det, vi som selvanmelder skal afregne i registreringsafgift for en måned, er efter vores opfattelse uproportionalt. Der skal hertil henses til, at Skatteforvaltningen [...]