3. Det mener vi om varslingen

FAQ

OBS: Vær opmærksom på, at dette punkt kun skal medtages, såfremt man ikke har modtaget et udskydelsesbrev, der udskyder fristen til 1. februar. Høringsfristen Vi mener ikke, at varslingen i registreringsafgiftsloven er iagttaget, henset [...]