Fritager corona-virus kontraktparter for ansvar?

FAQ

I en særlig situation som corona-virus er begrebet force majeure et nøglebegreb. Det betyder, at begge parter kan fritages for dele af deres forpligtelser på en kontrakt ved en ekstraordinær situation. Her gennemgår vi, [...]