De her fem opgaver skal kommissionen give svar på

FAQ

Afdækning af markedet for lav- og nulemissionsbiler, herunder markedstendenser. Afdækning af effekter ift. klima, luft- og støjforurening, mobilitet og trængsel, statens indtægter og andre eksterne omkostninger, herunder for erhverv og husholdninger, ved en indfrielse [...]