Dommen – kort fortalt

FAQ

Den skattepligtige var aktionær i et aktieselskab og havde i indkomståret 2012 ubestridt rådighed over en af selskabets biler. Sagen angik udelukkende opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil. En bilforhandler indregistrerede 1. gang bilen [...]