Forpligtede fortegnelser

FAQ

Dataansvarlige, databehandlere og disses repræsentanter er forpligtede til at føre en fortegnelse over behandlingsaktiviteterne i virksomhederne. Fortegnelserne nedenfor er kun eksempler på, hvordan, hvorfor og hvilke personoplysninger en virksomhed registrerer. Vi har forsøgt at [...]