Forstå begreberne om vægt og biler

FAQ

Faktisk totalvægt: Det som køretøjet vejer, hvis du kører det op på en vægt. Altså egenvægten plus det du har læsset på anhængeren. Tilladt totalvægt: Fremgår af registreringsattesten for bilen og anhængeren. Koblingsvægt: Fremgår af din bils registreringsattest som "størst tilladte totalvægt [...]