Generelle og konkrete forbehold i slutsedler

FAQ

Det er tilladt at benytte konkrete forbehold i medfør af Købelovens §§ 77 og 77b. Anfører man konkrete forbehold i slutsedlen vil disse som udgangspunkt være gældende. Det kan være forbehold eller oplysninger som: [...]