Hvad betyder kommissionens anbefalinger for statskassen?

FAQ

En grøn omstilling af personbilparken vil samtidig have store konsekvenser for samfundsøkonomien (velstand) og statens finanser samt stille store krav til infra strukturen til energiforsyning. Statens samlede indtægter fra bilrelaterede afgifter beløb sig til [...]