Hvad er rimelig tid?

FAQ

Rimelig tid betyder, at afhjælpningen skal ske inden for det tidsrum, som det normalt vil tage at udbedre manglen. Det er vigtigt at pointere, at et køb ikke kan ophæves, hvis forhandleren tilbyder afhjælpning [...]