Hvad med leveringsomkostninger?

FAQ

Leveringsomkostninger skal ikke medregnes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi på en ny bil. Dog er der et max. beløb, som årligt reguleres af skattemyndighederne. De afgiftsfrie leveringsomkostninger består dels af et beløb fastsat [...]