Hvilken miljø- og klimabelastning er transportsektoren?

FAQ

Transportsektoren udleder i dag knap 40 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning uden for det europæiske kvotehandelssystem. Heraf udgør udledningen fra personbiltransporten knap 7 mio. ton, svarende til knap 60 pct. af transport sektorens samlede [...]