Kurset vil blandt andet omhandle:

FAQ

Principperne for værdifastsættelse af køretøjer. Hvornår skal niveaulister anvendes. Hvilke biler skal indgå i vurderingen ved fastsættelse af værdien ud fra annoncerede priser. Hvad skal man gøre, når der ikke er sammenlignelige køretøjer. Krav [...]