Lovforslaget til afskaffelse af selvanmelder-ordning

FAQ

LE24 – Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love – Afskaffelse af selvanmelderordningen Fremsat 2. oktober 2019 og pt. til behandling i Skatteudvalget. Sat på dagsordenen til 3. behandling og [...]