Når ankenævnet har truffet afgørelse

FAQ

Hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold, har I en frist på 30 dage til at følge afgørelsen. Dertil skal I være opmærksom på: Hvis I ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal I [...]