Ni hovedelementer som indgår i alle fire aafgiftsmodeller

FAQ

Den værdibaserede registreringsafgift bevares. Der bør indføres et CO2-tillæg til registreringsafgiften. Der skal indføres et midlertidigt tilskud til nul- og emissionsbiler. Simpel vejafgift med vignet bør indføres. De lempelige afgifter for lav- og nulemissionsbiler [...]