Opsummering om eftermarked og forsikring

FAQ

Fri konkurrence skal sikres gennem klare aftaler og vilkår mellem auto- og forsikringsbranche. Auto- og forsikringsbranchen skal begge tage ansvar for at skadesreparationer udføres korrekt. Autobranchen skal have indflydelse på systemdrift, udvikling og support [...]