Oversigt over rettelser i DMR

FAQ

Visning af leasingaftaler I flowet ’Leasing - Vis leasingaftaler’ har Motorregisteret i en periode fejlet, hvis der var oprettet mere end én aftale på månedsbasis; dvs. uden GyldigFra og GyldigTil-datoer. Denne fejl er nu [...]