Sådan beregnes afgiften i dag

FAQ

Registreringsafgiften beregnes ud fra værdien af motorkøretøjer. I dagligdagen giver usikkerhed om beregningen stor frustration i branchen, da der ikke er en entydig tolkning af regelsættet. På grund af den manglende gennemsigtighed og dermed [...]