Sådan er kravene til ejerskab

FAQ

Eksportgodtgørelsen udbetales til den, der har ejendomsretten til køretøjet på udførselstidspunktet. Hvis den, der anmoder om eksportgodtgørelse, er identisk med den, der står som indehaver af registreringsattesten, udbetales eksportgodtgørelsen til den pågældende. Hvis der [...]