Sådan gøres lastbiler og busser lovlige

FAQ

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for lastbiler og busser er fastsat i Bekendtgørelse nr 1059 af 22/10/2019 om krav til dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler i kommunalt fastlagte miljøzoner m.v.  Jvf. § 8 skal [...]